Polityka prywatności

ZOOLO.PL – KIM JESTEŚMY

Zoolo.pl jest internetową platformą przeznaczoną dla właścicieli zwierząt domowych oraz firm i usługodawców z branży zoologicznej. Serwis Internetowy jest platformą handlowo-ogłoszeniową oraz bazą wiedzy, jak również wyszukiwarką firm i usługodawców działających w branży zoologicznej (dalej: „Zoolo.pl” lub „Serwis Internetowy”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych w serwisie Zoolo.pl jest spółka ZOOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koziegłowach (adres siedziby i adres do doręczeń: os. Leśne 6B/14, 62-028 Koziegłowy); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000550212; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 10.000,00 zł.; NIP: 7773244512; REGON: 360339001; adres poczty elektronicznej: biuro@zoolo.pl (dalej: „Administrator” lub „Właściciel Serwisu”).
We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności prosimy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zoolo.pl lub pisemnie na adres os. Leśne 6B/14, 62-028 Koziegłowy.
Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla korzystających z Serwisu Internetowego.

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Administrator Zoolo.pl dba w szczególny sposób o bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Wszelkie podawane przez korzystających z Serwisu Internetowego dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Administrator stosuje najlepsze środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do korzystania z Zoolo.pl oraz dostarczania jego funkcjonalności. Cele przetwarzania danych osobowych:

 • nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego polegającego na korzystaniu z funkcjonalności Zoolo.pl wskazanych w regulaminie Serwisu Internetowego;
 • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora;
 • przesyłanie informacji handlowych partnerów, reklamodawców lub usługobiorców Zoolo.pl

Administrator w ramach możliwości i w zależności od celu przetwarzania danych dokłada najwyższej staranności aby dane osobowe poddać anominizacji, tak aby były one w pełni anonimowe.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

O zakresie wymaganych danych osobowych do skorzystania z danej usługi w Zoolo.pl korzystający jest każdorazowo uprzednio informowany. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe korzystających z Zoolo.pl:

 • imię i nazwisko/nazwa firmy;
 • adres; 
 • NIP;
 • adres poczty elektronicznej; 
 • numer telefonu kontaktowego;

Pamiętaj, że masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Możesz to zrobić w każdym czasie w ustawieniach konta w Serwisie Internetowym lub też kierując odpowiednią prośbę do Administratora.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Serwisu Internetowego.
Administrator informuje, że jako korzystający z Serwisu Internetowego masz prawnie zagwarantowaną możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – zarówno w zakresie wybranego celu przetwarzania danych, jak i w ogólności. Możesz to zrobić w każdym czasie w ustawieniach prywatności w ramach konta w Serwisie Internetowym lub też kierując odpowiednią prośbę do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zoolo.pl lub pisemnie na adres os. Leśne 6B/14, 62-028 Koziegłowy.
Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celu nawiązania, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego polegającego na korzystaniu z funkcjonalności Zoolo.pl, wskazanych w regulaminie Serwisu Internetowego, może się wiązać z koniecznością rozwiązania umowy albo zaprzestania korzystania z danej usługi. np. usunięcie konta.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych najczęściej będzie związane z realizacją Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Jeżeli wyrazisz uprzednią zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej będziesz również otrzymywał oferty handlowe od naszych partnerów, reklamodawców lub usługobiorców Zoolo.pl. Pamiętaj jednak, że taka zgoda zawsze może być przez Ciebie cofnięta.

KTO JESZCZE MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków wskazanych w Regulaminie Serwisu Internetowego, w których dysponujemy Twoją uprzednią zgodą lub, gdy udostępnienie danych jest prawnie dozwolone.
Pamiętaj jednak, że jeżeli korzystasz z funkcjonalności Zoolo.pl, np. kontaktujesz się z innymi usługobiorcami, zamieszczasz Oferty i zawierasz Umowy Sprzedaży w ramach Serwisu Internetowego, to może się zdarzyć, że w ten sposób dostęp do Twoich danych osobowych uzyska również inny korzystający z Zoolo.pl. Podobnie Ty możesz uzyskać dostęp do danych osobowych innych korzystających.
Pamiętaj, że w takim wypadku jesteś obowiązany dołożyć należytej staranności w celu ochrony interesów osoby, której dane dotyczą, a w szczególności zapewnić, że dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
Przetwarzamy dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Serwisu Internetowego w następujących celach:

 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Serwisu Internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć znaczny wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego, lub w niektórych przypadkach całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu Internetowego.
Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

UWAGI KOŃCOWE

Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego.
We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności prosimy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zoolo.pl lub pisemnie na adres os. Leśne 6B/14, 62-028 Koziegłowy.

ZOOLO
Register New Account
Reset Password
Compare items
 • Business category (0)
 • Technology category (0)
Compare
0